plan cul gratuit - plan cul lyon - voyance gratuite immediate

LYRIC

Pray For Salone – by Judah Zubairu

Jesus Loves You
No Matter Your Sins in the Past
He Gave His Life so You Might Live
Come to Him Today

Lyrics Are Arranged as sang by the Artist
OFFICIAL Video at TOP of Page


YouTube Video
[Intro]
O salon

[Vas Wan]
Wi don de kray fɔ so lɔŋ
Papa dʋya yɛri wi o
Wi dɔn de pre, So te tide
Di tɛm dɔn kam fɔ mek yʋ ansa
Wi taya fɔ pas biyɛn do
Papa dʋya sɔri fɔ wi
Bikɔs wi sɛns, Na nɔnsɛns
Iƒ wi nɔ gɛt yʋ prɛsɛns
Iƒ wi bin gɛt trɛnk
Wi fɔ don fɛt fɔ wisɛƒ o
Bɔt wi nɔ ebʋl
Na yʋ “capable”
Fɔ pʋl wi pan dis kʋlala

[KORƆS]
Di Pa yʋ pikin dɛm de pre se
Dʋya wi nid di pen fɔ dɔn
Wi dɔn de kray te
Dʋya jɛs mek di ren fɔdɔm
Kam ɛp wi land so wi go rayʒ

Lɛ wi nɔ sɔƒa fɔ di wan dɛm
We de pwɛl di kɔntri wit dɛm an
Wi “leaders” dɛm”please” gayd dɛm
Lɛ dɛm dʋ gʋd tiŋs
fɔ mek wi “stand”
Fɔ di land we wi lɔv, wi swit salone

[Ʋk]
Wi de pre …
fɔ salon … O salon
Wi de pre …
fɔ salon … O salon
Wi salone

Pray For Salone – by Judah Zubairu

[Vas TƲ]
We wi wan tɔk
Dɛm de wach wi badyai
Papa dʋya pʋl wi pan shem o
Na fɔ pʋt mɔt pan wi kes
Lɛ molɛs kɔmɔt na wi ed
dʋ am fɔ wi pikin dɛm oh oh
Iƒ wi bin gɛt trɛnk
Wi fɔ dɔn fɛt fɔ wisɛƒ o
Bɔt wi nɔ ebʋl
Na yʋ “capable”
Fɔ pʋl wi pan dis kʋlala

[KORƆS]
Di Pa yʋ pikin dɛm de pre se
Dʋya wi nid di pen fɔ dɔn
Wi dɔn de kray te
Dʋya jɛs mek di ren fɔdɔm
Kam ɛp wi land so wi go rayʒ

Lɛ wi nɔ sɔƒa fɔ di wan dɛm
We de pwɛl di kɔntri wit dɛm an
Wi “leaders” dɛm”please” gayd dɛm
Lɛ dɛm dʋ gʋd tiŋs
fɔ mek wi “stand”
Fɔ di land we wi lɔv, wi swit salone

[Ʋk]
Wi de pre…………
fɔ salon .. O salon
Wi de pre…………
fɔ salon….O salon
Wi salone

[Outro]
Ooh, oh, oh … Oh salon
Oh, oh, oh
Pray for SalonePlease Rate this Lyrics by Clicking the STARS below
[kkstarratings]

Pray For Salone – by Judah Zubairu

Also click to Follow US on FaceBookInstaGram, and  Twitter


END


Please Add a comment below if you have any suggestions
Thank you & God Bless you!
The Lyrics are the property and Copyright of the Original Owners
Lyrics here are For Personal and Educational Purpose only!

Added by

Editor

SHARE

Comments are off this post

ADVERTISEMENT

VIDEO

#Google #Google #Galaksion